Hjem


Forsidebilde

Velkommen til Vanntåke AS

–  effektiv brannslukking  –  trygg hverdag

BD introduserer patentert vanntåke-teknologi i sitt sprinklersortiment -  VVSForumVanntåke er et effektivt brannslukkingssystem for offentlige og private hus og bygninger.

Med Vanntåkesystem i ditt bygg eller din bolig vil vi kunne sikre liv og verdier

GENERELL INFORMASJON OM VANNTÅKE

Vanntåke er definert som vanndråper som er mindre enn 1mm.

Hvordan fungerer det?
Det er vanlig vann fra rørledninger som «forstøves» når det passerer gjennom en vanntåkedyse. Med flere mindre dråper skapes en større samlet overflate per liter vann.

De mindre dråpene absorberer varmen fra brannen raskt og senker temperaturen. De fine dråpene i og rundt brannen koker over til damp, som er en inert gass. Omdannelsen fra vann til damp øker volumet av vannet voldsomt, opp til nesten 1700 ganger. Dampen fortrenger da oksygenet og «kveler» brannen.

Dråpene som ikke omdannes til damp vil væte ned brannområdet og forhindre spredning.

Således angripes alle de tre sidene av branntrianglet – Temperatur, Oksygen og Brannlast.

Våre kunder er sameier, boretslag, gårdeiere, private, offentlige og næring.

Vi følger opp lovpålagte årskontroller på alle våre anlegg

40 år i rørleggerbransjen, 10 års erfaring med brannsikring,  skade takstmann -og mester utdannet!

Enkel og rask installasjon – Diskret og plassbesparende design.

Siden våre systemer krever mindre vann, er vanninntaket mindre, og alle rør og koblinger er mindre. Dette resulterer i enklere og plassbesparende installasjoner og en større arkitektonisk fordel, noe som er svært viktig for byggherrer, arkitekter, entreprenører og eiere.

Dokumentert og sertifisert.

Prevent Systems var det første selskapet, som oppfylte testkravene til den Nordiske standarden for vanntåke til boliger, NS- INSTA 900-3 og den britiske bolig standarden BS 8458, samt først til å bestå den britiske standarden for bygg i lav- og ordinær fareklasse, BS 8489. Vi var også det første selskapet til å få sertifikat på vanntåkedyser fra LPCB (Loss Prevention Certification Board), ett av verdens mest anerkjente sertifiseringsinstitusjoner.

Miljøvennlige høykvalitetskomponenter.

Lavtrykk vanntåketeknologi bruker små komponenter som krever mindre mengde materiale til produksjon, og er mer miljøvennlig å transportere og lagre. Alle komponentene er av god høy korrosjonsfri kvalitet, som er utformet for å vare i byggets levetid.

Video i fra testing i Ringsaker brannvesen:

https://www.facebook.com/Ringsakerbrannvesen/videos/189841515284113

Se hvordan vanntåkesystemet fungerer her:

www.youtube.com/watch?v=I9VMMw7C8nw

http://vimeo.com/user15765770/review/169872194/5fc9a79dd8

Nyhet: UltraGuard

UltraGuard er det samme som å ha en personlig brannmann i fullt beredskap hjemme i stua, 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.

Avansert vanntåketeknologi utviklet spesielt for de som er mest utsatt for en brann, som for eksempel hjemme hos eldre eller
omsorgstrengende. Den er designet for å gi betryggende beskyttelse til de som er mest utsatt for brann på grunn av redusert mobilitet
eller psykisk helse. Allerede levert til brannvesen og kommuner i Norge.

Ta kontakt med oss for gode løsninger til ditt prosjekt og informasjon om hva vi kan gjøre for deg.

Beste hilsener fra oss i Vanntåke AS

Les artikkel om vanntåke i media:

Les Artikkel