Produkter

Våre produkter er levert fra Prevent-Systemt

Se oversikt her:

UltraGuard

UltraGuard er avansert mobilt vanntåkeanlegg. Anlegget aktiveres raskt ved deteksjon av røyk og de små vanndråpene kontrollerer brannen og forhindrer videre antennelse. Ved aktivering sendes alarmsignal til vakthavende eller pårørende.

Ultraguard

Utviklingen av den vellykkede og svært effektive UltraGuard mobile vanntåke enheten er et resultat av et samarbeid med brannrådgivere, Britiske brannmyndigheter og Britisk kommunal helsesektor.

UltraGuard har gjennomført branntester ved BRE Global i England og er det første mobile slokkeanlegget, som er sertifisert av LPCB til standarden LPS 1655.

Prev2exp

Bruksområdene omfatter bl.a. beskyttelse av kontorer, skoler, barnehager og publikumsarealer i sykehus, omsorgsboliger, hotell og andre bruksområder med lignende brannlast opp til 5m takhøyde.

 • Type dyse: Pendent, tak
 • Dekningsareal: 16m2
 • Trykk: 8,4 bar

For mer info om Prev2exp, last ned databladet her, eller kontakt

Prevent Systems, +47 612 60909 , post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Prev2up

Bruksområdene omfatter bl.a. beskyttelse av kontorer, skoler, barnehager og publikumsarealer i sykehus, omsorgsboliger, hotell og andre bruksområder med lignende brannlast, samt parkeringsgarasjer.

 • Type dyse: Stående tak dyse
 • Maksimum dekningsareal: 16m2
 • Trykk: 8,4 bar

For mer info om Prev2up last ned databladet, eller kontakt
Prevent Systems, +47 612 60909, post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Prev3exp

Bruksområdene omfatter bygg som klassifiseres innunder NS- INSTA-900, som inkluderer beskyttelse av bl.a. boliger, leiligheter, omsorgsboliger, og boligdelen av sykehus, bygårder, hoteller og andre overnattingssteder.

 • Type dyse: Pendent tak dyse
 • Maksimum dekningsareal: 16kvm
 • Trykk: 5,2 bar

For mer info om Prev3exp, last ned databladet eller kontakt

post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Prev3con

Bruksområdene omfatter bygg som klassifiseres innunder NS- INSTA-900, som inkluderer beskyttelse av bl.a. boliger, leiligheter, omsorgsboliger, og boligdelen av sykehus, bygårder, hoteller og andre overnattingssteder.

 • Type dyse: Pendent, tak dyse
 • Maksimum dekningsareal: 16kvm
 • Trykk: 5,2 bar

For mer info om Prev3con, last ned databladet eller kontakt
 post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Prev4sw m/rosett

Bruksområdene omfatter bygg som klassifiseres innunder NS- INSTA-900, som inkluderer beskyttelse av bl.a. boliger, leiligheter, omsorgsboliger, og boligdelen av sykehus, bygårder, hoteller og andre overnattingssteder.

 • Type dyse: Veggmontert, sidewall dyse
 • Dekningsareal: 16m2
 • Trykk: 8 bar

For mer info om Prev4sw last ned databladet eller kontakt
 post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Prew4sw

Bruksområdene omfatter bygg som klassifiseres innunder NS- INSTA-900, som inkluderer beskyttelse av bl.a. boliger, leiligheter, omsorgsboliger, og boligdelen av sykehus, bygårder, hoteller og andre overnattingssteder.

 • Type dyse: Veggmontert, sidewall dyse
 • Dekningsareal: 16m2
 • Trykk: 8 bar

For mer info om Prev4sw last ned databladet, eller kontakt
 post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Prev5exp20

Bruksområdene omfatter bygg som klassifiseres innunder NS- INSTA-900, som inkluderer beskyttelse av bl.a. boliger, leiligheter, omsorgsboliger, og boligdelen av sykehus, bygårder, hoteller og andre overnattingssteder.

 • Type dyse: Pendent, tak
 • Maksimum dekningsareal: 20,25m2
 • Trykk: 2.2 bar

For mer info om Prev5exp20, last ned databladet eller kontakt
 post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Bruksområdene omfatter bl.a. beskyttelse av kontorer, skoler, barnehager og publikumsarealer i sykehus, omsorgsboliger, hotell og andre bruksområder med lignende brannlast opp til 5m takhøyde.

 • Type dyse: Pendent, tak
 • Maksimum dekningsareal: 16m2
 • Trykk: 2,4 bar

For mer info om Prev5exp, last ned databladet her, eller kontakt

 post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLAD

Prev2exp

Verktøy til Prev3con – Prew4sw

For mer info om Prev2exp , last ned databladet eller kontakt
Prevent Systems, +47 612 60909 , post@prevent-systems.noDOWNLOAD DATABLADRØR SYSTEMERLavtrykk vanntåkeanlegg fra Prevent Systems leveres med korrosjonsfrie rør systemer, inkludert Pressfittings i rustfritt syrefast stål, RedPipe PP-R, CPVC og PrevPex, et vannskadesikret utskiftbart rør-i-rør system.PUMPESETTVåre pumpesett er utviklet i samarbeid med Grundfos, og er produsert og levert etter gjeldende standarder.ANLEGGSom å ha din egen personlige brannmann. Utviklingen av den vellykkede og svært effektive vanntåketenologi er et resultat av et samarbeid med brannrådgivere, Britiske brannmyndigheter og Britisk kommunal helsesektor.