Kat. 4 ventil

Kat. 4 ventil

En tilbakeslagsventil som måler gjennomstrømning målbar og må serves.

De kan benyttes for bolig, industri og kommersielle formål innenfor spesifikasjonene. Beskytter mot væsker opp til og med kategori 4 iht. NS-EN 1717.

Brukes for å hindre tilbakeslag av vann/væske. Disse ventilene krever årlig kontroll.

Vi utfører kvartalsvise kontroller av alle våre vanntåkeanlegg og påtar oss også pålagt årlig kontroll av KAT 4 ventiler.

Service Feature Icon

Support 24/7

Service Feature Icon

Rimelige priser

Service Feature Icon

Moderne teknologi

Service Feature Icon

Gratis befaring