Vanntåkeanlegg

Et sprinkler- og vanntåkeanlegg er begge et system for å håndtere brann gjennom et rørsystem som ofte er installert i taket. Skulle det oppstå brann, vil forseglingen som ligger over ventilene i dysene brytes, og vann sprøytes utover lokalet. Men det er noen forskjeller mellom et vanlig sprinkleranlegg og et vanntåkeanlegg.

Slik fungerer et vanntåkeanlegg

Vanntåke fungerer på en annen måte enn vanlig vanndråper, ved at dråpene som sendes ut av anlegget blir støvet til. Dette skaper en tåkelignende effekt, hvorav vanndråpene blir betraktelig mindre enn ved et vanlig sprinkleranlegg. De små dråpene har en bedre evne til å absorbere varmen som kommer fra flammene og røyken. Vanntåke fjerner oksygen og varme. Faktisk er det slik at flammene får en falsk forestilling om at vanntåken er oksygen, og prøver dermed å vokse ved å trekke seg inn i dråpene. Resultatet er at vanndråpene som kommer ut av dysene i vanntåkeanlegget kveler flammene.

Vanntåkeanlegg bruker mindre vann

Et vanntåkeanlegg dekker også et stort arealet med betydelig mindre vanntilførsel enn et vanlig sprinkleranlegg. Teknisk forklart har et vanntåkesystem vanndråper med 1 mm i diameter. Dersom det føres gjennom et høytrykksanlegg tilsvarer dette 60 bar. I et lavtrykksanlegg går det opp til 12 bar, men ligger normalt på 4. I Norge er det vanligste å basere et vanntåkeanlegg på et lavtrykkssystem. I forhold til sprinkleranlegg, er et vanntåkeanlegg ofte avhengig av å ha en trykkpumpe installert. Skal du ha et vanntåkeanlegg må du derfor ha muligheten til å installere en pumpesentral.

Oppsettet av et vanntåkeanlegg

Vanntåkeanlegg blir gjerne installert med et rør-i-rør-system. Dette er et system som også tar forbehold for ekspansjonskrefer, og som er vannskadesikret. Rørene er dermed korrosjonssikre. Vanntåkeanlegget installeres som regel i hele løp fra fordeler og frem til dyse. Det er heller ingen skjøter eller bend. Har du først fått montert på plass et vanntåkeanlegg, er det også lett å skifte ut deler. I dag følger vanntåkesystem standarden NS-EN 14972-1, og har dermed klare krav til vedlikehold og kontroll, samt obligatorisk testing av anlegget.

Bruk av vanntåkeanlegg vil også variere mellom ulike bygg. Ved å utføre beregninger vil det bli tydelig hva slags trykk og vannmengde vanntåkesystemet skal ha. For at vanntåkesystemet skal kunne operere optimalt, er det nødvendig at det gitte trykket og vannmengden opprettholdes til enhver tid. Det skal derfor utføres vannmengdemåling av vannledningen for å sikre at anlegget holder den standarden det skal.

Et vanntåkeanlegg har flere fordeler

Det er ingen hemmelighet at brann kan føre til store tap, men også vannskader er et kjent problem for bygg som inneholder store, uvurderlige verdier. Noe av det som gjør vanntåke unikt, er hvordan metoden også er med på å skjerme gjenstander og verdier mot større skader. Siden vanntåkeanlegget bruker mindre vann enn et vanlig blir det også mindre vannskader. Et vanntåkeanlegg er derfor ofte benyttet i museer og bygg som inneholder store verdier.

Diskret utseende

En annen stor fordel ved vanntåkeanlegg er innretningen i seg selv. Et vanntåkeanlegg krever mindre rør enn et sprinkleranlegg og får med en gang et mer diskret utseende. For de som ikke ønsker å ha et tydelig montert brannslukningsanlegg, vil monteringen av et vanntåkeanlegg kunne foregå mye mer skjult. Dette gir en penere estetikk, og er derfor svært populært blant hoteller og bygg som baserer seg på å ha et fint utseende. Siden vanntåkeanlegget krever lite ombygging er det også godt egnet for vervede bygg som ikke har tillatelse til å foreta seg store endringer.

Vanntåkeanlegg passer til bygg med liten vanntilførsel

Et vanntåkeanlegg vil også være det beste valget for bygg med mindre tilgang på vann. Ettersom vanntåkesystemet kan gjøre et stort slukningsarbeid med lite vann, vil det minimale behovet for vanntilførsel kunne utgjøre store forskjeller for et bygg som ikke har tilgang på enorme mengder med vann.

Vurderer du å få på plass et vanntåkeanlegg? Ta kontakt med oss i dag. Vi kan svare på alle dine spørsmål!

Service Feature Icon

Tryggere hverdag

Service Feature Icon

Gode priser

Service Feature Icon

Moderne teknologi

Service Feature Icon

Gratis befaring