Prosjektinformasjon

Klient:

Fink & Henning Bygg AS v/ Henning

Lokasjon:

Bærum

Prosjektår:

2021

Project Single Image

4 stk boliger med total sikring med vanntåke (sprinkel/ automatisk slokkeanlegg).

Total brannsikring med lavtrykks vanntåkeanlegg i 3 plan.

Mestparten nå lagt med skult røranlegg (rør i rør), med fordelerskap på baderom og mindre villa tåkesentral plassert i teknisk rom nede.

Bygd med hengende dyser (prev 3 con).

Vi utfører innkapp på hoved inntaket med ny avstikker og ny hoved stoppe kran til resten av sanitæranlegget i gården.

Vi tar også da en vannmengdemåling.

Vi samarbeider også med brannrådgivere, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker ved behov til bygge sak.

Vi setter også inn en kat 4 tilbakeslagsventil på inntaket, som VAV i Oslo kommune krever på denne installasjon.

Vi tegner også en lovpålagt serviceavtale på alle våre anlegg, som blir fulgt opp kvartalsvis (kjøretrykkforsterker) inkluder en årskontroll hvor alle dyser i alle rom skal sjekkes samt siler, red ventil/ tilbakeslagsventil inkludert vanntåkesentralen som da blir sjekket iht til leverandørens beskrivelse.