Prosjektinformasjon

Klient:

Bjerregaardsgate 18 AS V/ Ulvestad

Lokasjon:

Oslo

Prosjektår:

2022

Project Single Image

Total brann sikring med lavtrykks vanntåkeanlegg, ifra kjeller til loft.

Mestparten lagt med åpent røranlegg, men noe delvis lagt i ned foret himling i inngangspartier og entre.

Legger mye vegg dyser i mot sov, bad, stue og kjøkken hvor dette er innen for kaste lengde på brev 4 sw dysa.

Vi utfører innkapp på hoved inntaket med ny avstikker og ny hoved stoppekran til resten av sanitæranlegget i gården.

Vi tar også da en vannmengdemåling.

Vi samarbeider også med brann rådgivere, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker ved behov til bygge sak.

Vi setter også inn en kat 4 tilbakeslags ventil på inntaket, som VAV i Oslo kommune krever på denne installasjon.

Vi tegner også en lovpålagt serviceavtale på alle våre anlegg, som blir fulgt opp kvartalsvis (kjøre trykkforsterker) inkluder en årskontroll hvor alle dyser i alle rom skal sjekkes samt siler, red ventil/ tilbakeslagsventil inkludert vanntåkesentralen som da blir sjekket iht til leverandørens beskrivelse.