Prosjektinformasjon

Klient:

Korsgata 30 AS V/ Buer

Lokasjon:

Oslo

Prosjektår:

2021

Project Single Image

Denne gården ble skrellet til reisverk og bygd opp på nytt til dagens brann- og lydkrav.

Total brannsikring med lavtrykks vanntåkeanlegg, ifra kjeller til loft.

Mestparten nå lagt med skult røranlegg (rør i rør), med fordelerskap på baderom og tåkesentralen plasser i teknisk rom på kjellerplan.

Bygd med hengende dyser (prev 3 con) .

Vi utfører innkapp på hovedinntaket med ny avstikker og ny hoved stoppekran til resten av sanitæranlegget i gården.

Vi tar også da en vannmengdemåling.

Vi samarbeider også med brannrådgivere, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker ved behov til bygge sak.

Vi setter også inn en kat 4 tilbakeslagsventil på inntaket, som VAV i Oslo kommune krever på denne installasjon.

Vi tegner også en lovpålagt serviceavtale på alle våre anlegg, som blir fulgt opp kvartalsvis (kjøretrykkforsterker) inkluder en årskontroll hvor alle dyser i alle rom skal sjekkes samt siler, red ventil/ tilbakeslagsventil inkludert vanntåkesentralen som da blir sjekket iht til leverandørens beskrivelse.

PS: Vi har også mange brannsikringer med slokkeanlegg i kjellere på 1890 gårder i Oslo.

Dette er mange steder gunstig pga av fukt og dårlig inneklima som det blir i enkelte objekter (muggsopp osv. ser vi dukker opp etter noen år, noe også Myco team har erfart).

I tillegg så kan det bli en økonomisk gunstig og bedre løsning, og slippe og demontere alle synlige el-kabler og rør for en dobbelgips kjellertak.

Røyktetting og åpne hull er viktig å utbedre uansett.