Prosjektinformasjon

Klient:

Sameiet Schweigaardsgate 54

Lokasjon:

Oslo

Prosjektår:

2022

Project Single Image

Total brann sikring med lavtrykks vanntåke anlegg, ifra kjeller til loft.

Meste parten lagt med åpent røranlegg, men noe delvis lagt i ned foret himling i inngangspartier og entre.

Legger mye vegg dyser i mot sov, bad, stue og kjøkken hvor dette er innen for kaste lengde på brev 4 sw dysa.

Vi utfører innkapp på hoved inntaket med ny avstikker og ny hoved stoppe kran til resten av sanitæranlegget i gården.

Vi tar også da en vann mengde måling.

Vi samarbeider også med brann rådgivere, ansvarlig prosjekterende og ansvarlig søker ved behov til bygge sak.

Vi setter også inn en kat 4 tilbakeslags ventil på inntaket, som VAV i Oslo kommune krever på denne installasjon.

Vi tegner også en lovpålagt service avtale på alle våre anlegg, som blir fulgt opp kvartals hvis(kjøre trykk forsterker) inkluder en årskontroll hvor alle dyser i alle rom skal sjekkes samt siler, red ventil/ tilbakeslags ventil inkludert vanntåke sentralen som da blir sjekket iht til leverandørens beskrivelse.